ผู้บริหาร

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/01/2013
ปรับปรุง 05/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 101397
Page Views 107466
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านภูตะคาม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วโรงเรียนบ้านภูตะคาม มีลูกเสือ เนตรานารีสามัญ 2 กอง จำนวน 46 คน และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2 กอง จำนวน 54 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 19 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในวันแรก ได้แก่ การลอดซุ้มหัวเสือ พิธีเปิดการเข้าค่ายทางราชการ พิธีถวายราชสดุดี ตรวจค่ายพักแรม พิธีเปิดรอบเสาธง การผจญภัยตามฐานต่าง ๆ จำนวน 13 ฐาน กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และหลับนอนกิจกรรมที่ดำเนินการในวันที่สอง ได้แก่ การออกกำลังบริหารร่างกาย ตรวจค่ายพักแรม พิธีปฏิบัติเปิดรอบเสาธง กิจกรรมเดินทางไกล บำเพ็ญประโยชน์ สรุปการเดินทางไกล ประกาศผลและมอบรางวัลการประเมินผลรายกอง และพิธีปิดรอบเสาธง การดำเนินกิจกรรม มี นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านภูตะคาม เป็นผู้บังคับการค่าย และเป็นประธานในพิธี ได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน และลูกเสือ เนตรานารีทุกคนเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2557,14:47   อ่าน 167 ครั้ง